Тема для конкурса Realtime ZX Spectrum 53c Graphics: снеговик-затейник.
Theme for Realtime ZX Spectrum 53c Graphics is Snowman Venturer".
 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:216 avg:7.71

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:29 pts:204 avg:7.03

ZX Spectrum
attr
 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:29 pts:200 avg:6.90

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:168 avg:6.00

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:168 avg:6.00

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:157 avg:5.61

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:128 avg:4.57

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
Comments
vts:28 pts:124 avg:4.43