Тема для конкурса Realtime ZX Spectrum 53c Graphics: снеговик-затейник.
Theme for Realtime ZX Spectrum 53c Graphics is Snowman Venturer".
 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:216 avg:7.71 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:29 pts:204 avg:7.03 Comments: 0

ZX Spectrum
attr
 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:29 pts:200 avg:6.90 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:168 avg:6.00 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:168 avg:6.00 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:157 avg:5.61 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:128 avg:4.57 Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors.
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute.
vts:28 pts:124 avg:4.43 Comments: 0