Тема для конкурса Realtime ZX Spectrum 53c Graphics: снеговик-затейник.
Theme for Realtime ZX Spectrum 53c Graphics is Snowman Venturer".
 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:216 avg:7.71
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:29 pts:204 avg:7.03
Comments: 0

ZX Spectrum
attr
 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:29 pts:200 avg:6.90
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:168 avg:6.00
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:168 avg:6.00
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:157 avg:5.61
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:128 avg:4.57
Comments: 0

 • 256х192px, 15 colors
 • Attributes 8x8, 2 colors per attribute
vts:28 pts:124 avg:4.43
Comments: 0